ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …نوار آلومینوم یا متالایز (نقره …اموزشگاه زبان عربی شرق تهران

رشد ۸۸ درصدی بیمه‌شدگان روستایی و عشایر در دولت تدبیر و امید
ماده ۲۹ قانون اساسی بر برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌ سرپرستی و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ به‌ صورت‌ بیمه‌ حقی‌ است‌ همگانی و دولت‌ موظف‌ است‌ طبق‌ قوانین‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از مشارکت‌ مردم، خدمات‌ و حمایت‌های‌ مالی‌ فوق‌ را برای‌ مردم تامین کند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که از دوازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ به عنوان یکی از ارکان چهارگانه بیمه‌گر اجتماعی تاسیس شد. وظیفه این صندوق توسعه پوشش بیمه‌ای در جهت تعمیم جامعه هدف به بیمه فراگیر افراد غیر مزد بگیر، گسترش فرهنگ بیمه‌ اجتماعی و سهولت دسترس در استفاده از خدمات بیمه‌ای و تنوع بخشیدن و اصلاح نرخ بیمه متناسب با تعهدات است. ابن صندوق به عنوان تنها صندوق بازنشستگی خرد کشور، در قالب دو سرفصل اصلی بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. این صندوق با ایجاد یک هزار و ۷۹۰ کارگزاری در سراسر کشور، ‌ خدمات بیمه‌ای به روستائیان، ‌عشایر و ساکنان مناطق محروم ارائه می‌کند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده صندوق بیمه‌ای روستائیان و عشایر تعداد بیمه شدگان صندوق از ۶۳۹ هزار و ۶۲۲ نفر در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۶۲ نفر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته که بیانگر رشدی ۸۸ درصدی و معادل ۵۶۲ هزار و ۳۴۰ نفر است. از رشد مذکور تعداد ۳۲۱ هزار و ۳۸۱ نفر مربوط به دوران فعالیت دولت یازدهم و ۲۴۰ هزار و ۹۵۹ نفر آن مربوط به دولت دوازدهم بوده است. افزایش ۷۰۹ درصدی مستمری بگیران در دولت یازدهم ۱۴ هزار و ۵۱۴ نفر مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بودند که این رقم تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۱۷ هزار و ۴۵۰ نفر افزایش یافته است و در واقع ۷۰۹ درصد رشد داشته است. میزان مستمری‌بگیران در دولت دوازدهم ۱۲ هزار و ۷۷۴ نفر بیشتر از دوره قبل بوده است. جمعیت تحت پوشش جمعیت تحت پوشش صندوق (شامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) از ۶۵۴ هزار و ۱۳۶ نفر در ابتدای دولت یازدهم بود. از آن دوره تا پایان تیرماه امسال یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۴۱۲ نفر تحت پوشش صندوق درآمدند. این رشد ۱۰۲ درصدی بوده است. ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه اجتماعی صندوق بیمه روستائیان و عشایر در پایان تیرماه به ۱۴.۵ درصد رسیده است در حالیکه این رقم در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۷.۱۹ درصد بوده است. میزان رشد ضریب پوشش در دولت یازدهم چهار درصد و دوره بعد سه درصد بوده است. ارایه بیمه اجتماعی به بانوان روستایی و عشایری ارائه بیمه اجتماعی به بانوان روستایی و عشایر همواره مورد توجه دولت و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بوده است. به گونه‌ای که براساس آمارها ۴۴ هزار و ۴۹۰ زن روستائی و عشایر در دولت یازدهم و ۱۶۲ هزار و ۵۱ نفر در دولت دوازدهم بیمه شدند و مجموع بیمه شدگان تا پایان تیرماه برابر با ۲۳۷ هزار و ۵۴۲ نفر بوده است. از دیگر دستاوردهای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اعطای تسهیلات بانکی به ۱۶ هزار نفر، اعزام یک هزار نفر از بیمه شدگان به مشهد مقدس تحت عنوان طرح کرامت رضوی، تعیین تکلیف چهار هزار پرونده فوتی سنوات گذشته در صندوق و حذف سهمیه‌بندی اعمال شده اصلاح ساختار پرداخت به مستمری بگیران است.