ایسنا/خراسان شمالی رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ناآشنا بودن دانش آموزان این استان با مواد مخدر از علل گرایش آن ها به سوی این مواد است. سرایدار در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: متاسفانه دانش آموزان این استان آشنایی با مواد مخدری همچون گل، و .... ندارند و همین امر سبب می شود تا آن ها به سوی مصرف آن گرایش پیدا کنند. وی افزود: حس کنجکاوی و لذت جویی از دیگر عواملی است که سبب می شود تا گاهی دانش آموزان به سوی مصرف مواد مخدر سوق یابند. سرایدار ادامه داد: نکته مهم و قابل توجه دیگری که در تعدادی از دانش آموزان به چشم می خورد این است که متاسفانه تعدادی از آن ها مهارت"نه گفتن" را یاد ندارند و از سوی دیگر با مهارت های زندگی نیز آشنایی ندارند. وی اظهارکرد: علاوه بر آن متاسفانه خانواده ها نیز موضوع آموزش فرزندان خود را به طور کامل به بخش هایی همچون آموزش و پرورش واگذار کرده اند و از این قضیه شانه خالی کرده اند. این مقام مسئول تاکیدکرد: دانش آموز معتاد در این استان وجود ندارد اما رفتارهای پرخطر مانند گرایش آن ها به سوی مصرف مواد مخدر وجود دارد. انتهای پیام