آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تیرچه پیش تنیده تهران bpicoفروش دستگاه کامپرشن تراپی های فایو …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

انتخاب پژوهشگر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان پژوهشگر برتر
جعفر یحیوی دیزج، از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد. به گزارش ایسنا، جعفر یحیوی دیزج، پژوهشگر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد. جعفر یحیوی دیزج کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت و پژوهشگر گروه سبک زندگی و مدیریت سلامت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است. بنا بر اعلام روابط عمومی علوم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، برای دریافت امتیاز پژوهشگر برتر از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز به کسب ۹۵ امتیاز است که او با ۱۴۲ امتیاز این عنوان را دریافت کرد. انتهای پیام