برس سیمیدرمان جوش صورت توسط لیزر آلمانی …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

همکاری برای تصویب اسناد فناوری پژوهشگاه نیرو در شورای عتف
در جلسه میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه نیرو بر برگزاری نشست‌ها و دوره‌های مشترک، ارزیابی متقابل مراکز، همکاری و ارزیابی اسناد فناوری، پروژه‌های مشترک، طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک، تولید محتوای علمی، همکاری در جهت تسهیل و تصویب اسناد فناوری پژوهشگاه در شورای عالی عتف تاکید شد. به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر محمد صادق قاضی‌زاده، رییس پژوهشگاه نیرو و جمعی از مدیران و معاونین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه نیرو برگزار شد، مذاکرات اولیه در خصوص برگزاری فعالیت‌های مشترک مرکز و پژوهشگاه نیرو انجام شد. در این جلسه مقرر شد علاوه بر فعالیت‌های قراردادی بین این دو مجموعه، فعالیت‌هایی جهت جریان مستمر دانش برقرار شود. برگزاری نشست‌ها و دوره‌های مشترک، ارزیابی متقابل مراکز، همکاری و ارزیابی اسناد فناوری، پروژه‌های مشترک، طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک، تولید محتوای علمی، همکاری در جهت تسهیل و تصویب اسناد فناوری پژوهشگاه در شورای عالی عتف از جمله محورهای اصلی مطرح شده در این جلسه بود. بر اساس اعلام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همچنین طرفین بر لزوم تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان دو مجموعه جهت انعقاد تفاهم‌نامه و اجرایی‌سازی آن تاکید کردند. انتهای پیام