شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024


یک جهان، بدون ایران
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ / سایت خبرآنلاین / بین‌المللی

یک جهان، بدون ایران

نظام جهانی کنونی که ایران از ناراضیان آن است، عمدتا بر مبنای ترجیحات و علایق این کشورها به عنوان قدرت‌های پیروز جنگ دوم جهانی شکل گرفته است. با این اسنثنا که سه کشور آلمان، ژاپن و ایتالیا از مغلوبان جنگ بودند که با «معجزه‌ی اقتصادی» پس از جنگ‌شان، نه‌تنها در نظم جدید ادغام شدند، بلکه در قله‌ی آن قرار گرفتند.وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی