دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024


چه کسانی می خواهند فاجعه شهریور 1401 تکرار شود
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت خبرآنلاین / سیاسی

چه کسانی می خواهند فاجعه شهریور 1401 تکرار شود

آن نوابغی که درست در شبی که قرار بود ایران به اسرائیل پاسخ بدهد بلوای بازگشت گشت ارشاد را به راه انداختند چه کسانی بودند؟ می توان باور کرد که آن ها دلسوز این آب و خاکند و یا این که از چیزی به نام منافع ملی ذره ای درک و فهم دارند؟ آن همه بحران و آشوب دو سال پیش نباید درس عبرتی می شد برایشان؟ اصلا حجاب اصل و اساس دین و دیانت، اما نباید از آن حوادث درس می گرفتند برای دست کم بازبینی در نحوه گفتار و رفتار با خلق خدا؟ یعنی جدی جدی باز باید برگردیم سر خانه اول و بازی از سر؟ تا کی؟