اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وبا در افغانستان؛ تلاش بی‌مهابای کادر درمان یک شفاخانه و نبود امکانات