به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین اسماعیلی در این رابطه گفت: این که گفته می شود یکی از این افراد دوتابعیتی است، قانون ایران، تابعیت دوم را به رسمیت نمی شناسد. ما این فرد را دوتابعیتی نمی دانیم بلکه تبعه کشور جمهوری اسلامی می دانیم. آنها متهم به اقدام علیه امنیت کشور بودند و برابر ضوابط قضایی با حضور وکیل محاکمه و محکوم شدند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه به خصوص کشورهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات خصمانه دارند، مطلقا نمی پذیریم. او ادامه داد: فرانسه از یک متهم امنیتی به نام روح الله زم، حمایت و حفاظت می کند. این اعمال با ادعاهای آنها مغایر است. ما اجازه مداخله در امور داخلی کشورمان را نمی دهیم. اسماعیلی گفت: متهمانی که دولت فرانسه دنبالشان بود کیفرخواست گرفتند و در زندان هستند و در 13 اسفندماه جلسه رسیدگی دادگاه دارند. ۴۷۲۳۲