وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهیجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …قالب سقفی چند بار مصرف جایگزین …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

چرا نمی‌توان با رمز ارزهای مجازی خریدو فروش‌های کلان کرد؟
کارشناس فناوری های مالی و اقتصادی اظهار کرد:محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود در دنیا موجب عدم استفاده از رمز ارزها برای خرید و فروش کلان می‌شود و رمز ارزها از پایه های مخصوص تجارت‌های خرد محسوب می شود. وی ادامه داد: تراکنش‌های بزرگ همیشه زیر ذره بین هستند. علاوه بر آن برای خریدو فروش‌های کلان از راه‌های دیگری می‌توان استفاده کرد. همچنین تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال در ماه‌های گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. قربانی بیان کرد: هم اکنون سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال به بهترین نوع سرمایه گذاری تبدیل شده است، زیرا موجب حفظ ارزش پول، عدم دخالت سیاستمداران و دولت‌ها، فناوری شگفت انگیز مورد استفاده در آن‌ها می‌شود. همچنین به عنوان اولین گزینه انتخابی بین سرمایه گذاران تبدیل شده است. این کارشناس در پایان گفت: ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خیلی مناسب نیستند. ۲۲۳۲۲۵