اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | هوای برفیِ سُنقُرِ کرمانشاه