اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | مهارت فوق العاده یک خلبان برای نشاندن هواپیمای بدون چرخ روی زمین