اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اتوبوس مرگ چرا ۵۹ سرنشین داشت؟