سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024


جای خالی نگاه حاکمیت به فرزندآوری - مردم سالاری آنلاین
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / روزنامه مردم سالاری / اجتماعی

جای خالی نگاه حاکمیت به فرزندآوری - مردم سالاری آنلاین

علی‌رغم توجه ویژه حاکمیت به موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت، همچنان مشکل جمعیت پابرجاست.