پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024


سعدی سخنگوی بین‌المللی فرهنگ ایران است
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / خبرگزاری مهر / فرهنگی

سعدی سخنگوی بین‌المللی فرهنگ ایران است

سعدی در چشم جهانیان، به عنوان نه یک معلم آرمانشهری بلکه معلمی که در همه دوره‌ها می‌توان از او آموخت، مطرح است.