برس صنعتیدستگاه عرق گیری گیاهانموسسه زبان نگارکولر سلولزی پلیمری

وزش شدید باد همراه با گرد وخاک ادامه دارد