میگلرد کامپوزیتفروش انواع عسل ۱۰۰٪ طبیعی + دارای …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانل

۲۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری در سال ۹۸/ اهلیت فنی ملاک واگذاری است