مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …آموزش اجرای نانو پولیش و نانو سرامیک …ساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …پمپ ضد اسید

بزرگداشت شهید فخری زاده در دانشگاه شهید بهشتی