کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …شرکت صنايع بسته بندی کاسپینکالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت

شهاب حسینی با ۵۰۰ میلیون تومان هم رفیق نوید محمد زاده شد؟