اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترکیه مدعی شد: گذرگاه زنگزور از خاک ایران عبور می‌کند