اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاکید بر پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت