اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خدا مردم ساکت در قبال امر به معروف و نهی از منکر را با جهنمی‌ها می‌سوزاند