اجاره ماشین عروس مشهددستگاه بسته بندیچاپ کارت پی وی سیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

وزیر دفاع: دیگران بدانند که نیروی مسلح چشمان تیز بین و بیدار و آماده کشور است و نمی‌شود به حریم آنها تعدی کرد