دستگاه دوخت دستیآگهی رایگان و ویژه سایت رایگان …فروش پلی آمیدفروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …

از «سرباز بابلی» تا «سرباز اکبری»؛ چرا این رفتار زشت بین مسئولان تکرار شونده است؟