دستگاه بسته بندیسرورنگ نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …

زوج جوانی که در انفجار کلینیک سینا درگذشتند