اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وعده سازمان برنامه برای تضمین سرمایه گذاری در بازار سرمایه عملیاتی نشد| عملکرد دولت در بورس خوب نبود