دقیق کنترل سهند اتوماسیون دقیق … فروش رم اچ پی RAM 8GB/۱۶GB/۳۲GBآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …خط تولید محصولات روشنایی و برد …

آندره پیرلو: نباید اینقدر خودخواه باشیم