جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020
ویدیو ماجرای شکایت علی دایی از پرسپولیس
ویدیو| علی دایی: جای من در فوتبال خالی باشد بهتر است
ویدیو| علی دایی: جای من در فوتبال خالی باشد بهتر است
صحبت های علی دایی پس از حضور در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال را ببینید.
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ / ویدیو علی دایی / ویدیو صحبت های علی دایی پس از حضور در کمیته تعیین وضعیت / ویدیو علی دایی در فدراسیون فوتبال / ویدیو ماجرای شکایت علی دایی از پرسپولیس / ویدیو صحبت های علی دایی /
 •  •  •  •  •