سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
بمب گرانشی
حمله آمریکا به ایران سرنوشت جهان را عوض می کند
دیپلماسی ایرانی / ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ / سیاسی
حمله آمریکا به ایران سرنوشت جهان را عوض می کند
جهان به جای خطرناک تری تبدیل می شود؛ آنقدر خطرناک که در صورت رسیدنش به نقطه انفجار، می تواند همه افراد روی زمین را تحت تاثیر قرار دهد.
  تنش ها بین واشنگتن و تهران  بمب گرانشی  بمب هسته ای  تبلیغات جنگ طلبان آمریکا