سه شنبه, ۱۰ تیر, ۱۳۹۹ / 30 June, 2020
حسن برازجانی
حسن برازجانی درگذشت
۴۵ دقیقه قبل / حسن برازجانی / _درگذشت
حسن برازجانی درگذشت
حسن برازجانی، مدرس ادبیات فارسی و ویراستار درگذشت.
 •  •