شنبه, ۲۱ تیر, ۱۳۹۹ / 11 July, 2020
زییس ستاد کل نیروهای مسلح
ایجاد ۱۸ هزار تخت نقاهتگاهی برای بیماران کرونا
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ / سرلشکر باقری / رییس ستاد کل نیروهای مسلح / زییس ستاد کل نیروهای مسلح
ایجاد ۱۸ هزار تخت نقاهتگاهی برای بیماران کرونا
ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تلاش شبانه روزی پلیس برای خدمت رسانی به مردم گفت: ناجا در راستای مقابله با کرونا اقدامات اساسی انجام داده است.
 •  •  •