شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
فصلنامه آمایش محیط
آب شیرین‌کن اتمی نیاز کشور به آب ورودی را کاهش می دهد 
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ / فصلنامه آمایش محیط / دانشگاه تربیت مدرس
آب شیرین‌کن اتمی نیاز کشور به آب ورودی را کاهش می دهد 
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی آمایش سرزمینی دانشگاه تربیت مدرس گفت: راه اندازی آب شرین کن اتمی در صورت تلفیق با افزایش تاب آوری، پایدارترین بسته سیاستی در کاهش وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آبی و به تبع آن کاهش وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه خواهد بود.
 •  •