یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
گلوبوزواسپرمی
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ / پژوهشگاه رویان / درمان ناباروری / جهاد دانشگاهی / گلوبوزواسپرمی / ناباروری مردان
بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی
نتایج پژوهشی که از سوی محققان پژوهشگاه رویان انجام شده نشان می‌دهد تجویز آنتی‌اکسیدان پیش از استفاده از روش درمانی تزریق اسپرم در سیتوپلاسم تخمک، برای کاهش آسیب کروماتین و افزایش شانس موفقیت در درمان گلوبوزواسپرمی در مردان نابارور پیشنهاد می‌شود.
 •  •  •  •  •