چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
جلیل سعیدلو
چرا ماسک ۱۳۰۰ تومانی در داروخانه ها کمیاب است
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / جلیل سعیدلو / انجمن داروسازان ایران / داروخانه
چرا ماسک ۱۳۰۰ تومانی در داروخانه ها کمیاب است
دبیر انجمن داروسازان ایران، در خصوص اینکه چرا ماسک با قیمت اعلامی ۱۳۰۰ تومان در داروخانه های کشور کمیاب است.
 •  •  •