شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
قیمت گاو زنده
بررسی تکنیکال قیمت گوشت گاو زنده
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ / قیمت گوشت / تورم مواد پروتینی / قیمت گاو زنده
بررسی تکنیکال قیمت گوشت گاو زنده
روند کلی قیمت هر ۱۰۰ پوند گوشت گاو زنده در بازار لندن، صعودی برآورد می‌شود.
 •  •  •