چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
زازله بوشهر
زلزله استان بوشهر را لرزاند
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / زلزله / زازله بوشهر
زلزله استان بوشهر را لرزاند
زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهر کلمه واقع در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند.
 •  •