شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
فرزندخوانده رونالدو
شرکت رونالدو در یک عروسی جالب
خبر ورزشی / ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ / ورزشی
شرکت رونالدو در یک عروسی جالب
کریستیانو رونالدو، به عروسی فردی به نام مارتونیس دعوت شده است؛ کسی که در جریان سونامی مرگ بار اندونزی زنده مانده بود و ستاره پرتغالی به نوعی سرپرستی اش را بر عهده گرفت.
  کریستیانو رونالدو  عروسی رونالدو  فرزندخوانده رونالدو  ویژه