پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مسعود رنجبریان
بدهی ۵ هزار میلیاردی دولت به حمل ونقل عمومی پایتخت
مهر / ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ / اجتماعی
بدهی ۵ هزار میلیاردی دولت به حمل ونقل عمومی پایتخت
مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران میزان مطالبات شهرداری از دولت در حوزه توسعه حمل و نقل طی دو سال و نیم گذشته را بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  شهر تهران  بدهی مالی  مسعود رنجبریان