دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
مناقشه بر سر اراضی ملی
ویدئو / مناقشه منابع طبیعی قم و اهالی روستای خیرآباد و ویلاسازان
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / زمین خواری / منابع طبیعی قم / مناقشه بر سر اراضی ملی / روستای خیرآباد قم / منطقه قم
ویدئو / مناقشه منابع طبیعی قم و اهالی روستای خیرآباد و ویلاسازان
مدت‌هاست که در گوشه و کنار ایران موضوع دست‌اندازی به منابع طبیعی و ملی چالش‌برانگیز شده است و هر بار، اخباری با این موضوع به سطح جامعه می‌رسد. ضعف قوانین مرتبط، نبود نظارت کافی و در عین حال سوداگری برخی از افراد، ریشه بیشتر این ناهنجاری‌های بی‌پایان است. در این ویدئو به مناقشه اهالی روستای خیرآباد قم با اداره منابع طبیعی پرداخته شده است؛ ماجرایی که در یک طرف آن ادعای بومی‌های این روستا مبنی بر تملک اراضی مطرح است اما اداره منابع طبیعی می‌گوید اراضیِ به فروش رسیده در این روستا جزو منابع طبیعی و ملی است و اهالی حق تصرف آن را نداشته‌اند؛ زمین‌هایی که برخی از آن‌ها به مرور به ویلا تبدیل شده‌اند.
 •  •  •  •  •