سه شنبه, ۱۲ فروردین, ۱۳۹۹ / 31 March, 2020
مهرکده محمدآباد دشتستان
استخر آب کشاورزان، تهدیدِ جدیدِ تاریخ برازجان!
استخر آب کشاورزان، تهدیدِ جدیدِ تاریخ برازجان!
یک دانش آموخته تاریخ از تخریب تدریجی «مهرکده محمدآباد دشتستان» خبر می‌دهد؛ محوطه‌ای تاریخی که کشاورزان منطقه مدتی است در چند متری‌اش با حفر گودالی، قصد ایجاد استخر آب برای کشت خود را دارند.
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ / مهرکده محمدآباد دشتستان / اسماعیل کهنسال / بردک سیاه / دشتستان بوشهر /
 •  •  •  •