دوشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۹ / 25 January, 2021
هدررفت یارانه مسکن
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ / طرح جامع مسکن / مسکن کارگران / کمال اطهاری-اقتصاددان و پژوهشگر توسعه / گرانی اجاره مسکن در تهران و حاشیه‌ها / تامین مسکن برای کارگران / گرانی مسکن در شهرهای اطراف تهران / مسکن ارزان برای کارگران و بازنشستگان / هدررفت یارانه مسکن / نسبت یارانه مسکن به تولید ناخالص ملی / طرح مسکن اجتماعی
می‌خواهند با کمک بورژوازی مستغلات، نقبی به خزانه‌ی صندوق توسعه بزنند/ برنامه‌های ابتر و دُم‌بریده مردم را «خانه‌دار» نمی‌کند/ جامعه مدنی به بحثِ مسکن فرودستان ورود کند
ایلنا: کمال اطهاری با تاکید بر لزوم جامعیت طرح‌های توسعه، می‌گوید: برنامه‌های ابترِ از بالا تحمیل شده، نمی‌تواند معضل مسکن را…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •