سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020
تخلفات نشریات دانشجویی
تخلفات نشریات دانشجویی را با سعه صدر و اغماض بیشتری بررسی می‌کنیم
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ / علمی و آموزشی
تخلفات نشریات دانشجویی را با سعه صدر و اغماض بیشتری بررسی می‌کنیم
معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به فعال بودن بیش از 4000 نشریه دانشجویی در کشور، گفت: ما تخلفات نشریات دانشجویی را با سعه صدر و اغماض بیشتری بررسی می‌کنیم.
  تخلفات نشریات دانشجویی  نشریات دانشجویی  معاون فرهنگی وزارت علوم
تخلف گسترده در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران/ سلطه جریان سیاسی خاص خارج از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دانشگاه در این انتخابات
فارس / ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ / سیاسی
تخلف گسترده در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران/ سلطه جریان سیاسی خاص خارج از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ …
یک فعال دانشجویی با اشاره تخلفات صورت گرفته در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران گفت: ۱۰۵ نفر از فارغ‌التحصیلان به صورت غیرقانونی در این انتخابات حق رای داشتند اسامی این ۱۰۵ نفر به نهاد و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ارسال شده است.