دوشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۹ / 14 September, 2020
جمیله سیرتی
بیماری تب ۳ روزه مربوط به جمعیت دام سنگین است
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ / جمیله سیرتی / اداره کل دامپزشکی استان تهران / گاومیش
بیماری تب ۳ روزه مربوط به جمعیت دام سنگین است
سیرتی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران گفت: بیماری تب سه روزه در جمعیت دام سنگین از قبیل گاو و گاومیش دیده می شود.
 •  •  •