سه شنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۹ / 19 January, 2021
حجت ورمزیاری
عمده نشتی نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه است/ ۵ پیشنهاد برای حل چالش بازار نهاده‌ها
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ / حجت ورمزیاری / وزارت جهاد کشاورزی / نهاده های دامی / دلار 4200 تومانی / سامانه بازارگاه
عمده نشتی نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه است/ ۵ پیشنهاد برای حل چالش بازار نهاده‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نشتی نهاده های دامی عمدتاً از سامانه بازار گاه است، ۵ پیشنهاد را برای حل معضل بازار نهاده‌های دامی ارائه کرد.
 •  •  •  •  •