پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
شرکت صنایع تخم‌مرغ تلاونگ
آشتی با کالای ایرانی فرهنگ می خواهد
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ / اقتصادی
آشتی با کالای ایرانی فرهنگ می خواهد
در شرایطی که تولید با انواع موانع و چالشها روبه روست، عده ای توانسته اند با برندسازی و تولید محصول باکیفیت نامی برای خود دست و پا کنند و حتی چشم به بازارهای صادراتی بدوزند. یکی از این محصولات، تخم مرغ تلاونگ است.
  شرکت صنایع تخم‌مرغ تلاونگ  حمایت از کالای ایرانی  آشتی با کالای ایرانی  مرغ و تخم مرغ