جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020
موسسه شرق شناسی گرجستان
نبود فرهنگ آکادمیک گرجی به فارسی و برعکس
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ / فرهنگی و هنری
نبود فرهنگ آکادمیک گرجی به فارسی و برعکس
عضو هیات علمی موسسه شرق‌شناسی گرجستان با اشاره به فعالیت‌ها و آثار فرهنگی گرجیان در ایران گفت: گرجی‌های منطقه «فریدن» در اصفهان به منظور حفظ زبان اجدادشان اقدام به تهیه و تدوین کتاب‌های آموزش زبان گرجی کرده‌اند، چون مشکل اصلی آن‌ها نبود فرهنگ آکادمیک گرجی به فارسی و برعکس است.
  منطقه فریدن در اصفهان  کتاب اموزش زبان گرجی  موسسه شرق شناسی گرجستان