پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
تمدید فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی تا 20 خرداد ماه
تمدید فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی تا ۲۰ خرداد ماه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ / تمدید فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی تا 20 خرداد ماه
تمدید فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی تا ۲۰ خرداد ماه
فراخوان بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران تا تاریخ ۲۰ خرداد تمدید شد.
 •