جمعه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 14 August, 2020
عکس های افسانه چهره‌آزاد
زندگی‌های بسیاری داریم که خودخواسته تشکیل نشده‌اند/ برخی شخصیت‌های واقعی جرات تغییر ندارند
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ / بازی / پدر و مادر / جامعه / دوربین / عشق / سریال هم گناه / زندگی‌های بسیاری داریم که خودخواسته تشکیل نشده‌اند / نسرین شخصیتی واقعی است که جرات تغییر ندارد / هر بازیگری با تلاش بالاخره به نتیجه می‌رسد / افسانه چهره‌آزاد
زندگی‌های بسیاری داریم که خودخواسته تشکیل نشده‌اند/ برخی شخصیت‌های واقعی جرات تغییر ندارند
ایلنا: افسانه چهره‌آزاد درباره اینکه چطور نقشی زنی را بازی کرده که عشقی یک طرفه را زندگی می‌کند، گفت: همانند این نقش افرادی بسیاری در جامعه وجود دارد که به نوعی به…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •