جمعه, ۲۰ تیر, ۱۳۹۹ / 10 July, 2020
لغو دادگاه جانی دپ به دلیل گسترش ویروس کرونا
لغو دادگاه جانی دپ  و امبر هرد به دلیل گسترش ویروس کرونا
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ / لغو دادگاه جانی دپ به دلیل گسترش ویروس کرونا
لغو دادگاه جانی دپ و امبر هرد به دلیل گسترش ویروس کرونا
ایلنا: دادگاه شکایت جانی دپ از همسرش امبر هرد به دلیل گسترش ویروس کرونا برگزار نمی‌شود.
 •