پنجشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۹ / 28 January, 2021
محمد رضا ترکی
نگرانی تُرکی برای مطالعه و پژوهش ادبی نسل پساکرونا
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ / محمد رضا ترکی / خاقانی / ادبیات فارسی / ادبیات / مرکز فرهنگی شهر کتاب
نگرانی تُرکی برای مطالعه و پژوهش ادبی نسل پساکرونا
محمدرضا ترکی گفت: ما نسل میانه‌ایم و در دانشکده‌های ادبیات و پیش از آن، استادانمان با متون ادبی مانوس‌تر بودند اما این‌نگرانی وجود دارد که پس از کرونا، نسل بعدی گزیده گزیده متن‌ها را بخواند.
مجموعه‌ ۴ جلدی «سرّ سخنان نغز خاقانی» منتشر شد
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ / خاقانی / فرزاد ادیبی / محمد رضا ترکی
مجموعه‌ ۴ جلدی «سرّ سخنان نغز خاقانی» منتشر شد
به تازگی دو جلد از مجموعه‌ چهار جلدی «سرّ سخنان نغز خاقانی» نوشته‌ محمدرضا ترکی به همت انتشارات سمت چاپ شده است.
نشست بررسی کتاب «سالهای بی ترانگی»
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ / محمد رضا ترکی / شعر / خبرگزاری مهر
نشست بررسی کتاب «سالهای بی ترانگی»
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ / موسسه شهرستان ادب / شعر طنز / اسماعیل امینی / محمد رضا ترکی / ناصر فیض / علی محمد مودب
دومین شب شعر اعتراض با حضور امینی، مودب، فیض و ترکی برپا می‌شود
موسسه شهرستان ادب امروز دومین شب شعر اعتراض را با حضور اسماعیل امینی، محمدرضا ترکی، علی محمد مودب، ناصر فیض، امید مهدی نژاد و تنی چند دیگر امروز پنجشنبه ۱۴ آذر برگزار می‌کند.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •