دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
آزمایشگاه تشخیص طبی
تست CBC یکی از پرکاربردترین آزمایش های تشخیص طبی است
مهر / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / بهداشت و سلامت
تست CBC یکی از پرکاربردترین آزمایش های تشخیص طبی است
عضو گروه خون شناسی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تست CBC را یکی از پرکاربردترین تست های آزمایشگاه تشخیص طبی بر شمرد.
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  آزمایشگاه  آزمایش خون
کارگاه آموزشی تکنیک‌های کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / علمی و آموزشی
کارگاه آموزشی تکنیک‌های کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کارگاه آموزشی "تکنیک‌های کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی" را برگزار می‌کند.
  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه های «تشخیص طبی» چطور نظارت می  شوند؟
فارس / ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ / اجتماعی
آزمایشگاه های «تشخیص طبی» چطور نظارت می شوند؟
دبیر عملی انجمن آسیب شناسی ایران چگونگی نظارت کیفی بر آزمایشگاه های تشخیص طبی را تشریح کرد.